• مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر) ...

  مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر) ...

   چکیده: این پژوهش به بررسی مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری تصاویر متحرک تعاملی می‌پردازد و قصد دارد علاوه بر تعریف مفهوم تعامل در انیمیشن‌های ارائه شده در بستر رسانه‌های نوین، خاستگاه، پیامدها و تآثیرات تکنولوژی دیجیتال را در آفرینش این آثار تحلیل کند. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,600 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 31,524 تومان
 • معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی...

  معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی...

  فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول: کلیات پژوهش 3 1-1 بیان مسئله 3 1-2 سؤال‌های اصلی 5 1-3 فرضیه‌ها 5 1-4 اهداف و کاربرد نتایج تحقیق 6 1-5 مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق 7 1-5-1 مقالات 7 1-5-2 پایان‌نامه‌ها 10 1-5-3 کتب 13 1-6 روش تحقیق 17 1-7 نمونه آماری تحقیق 18 1-8 محدودیت‌های تحقیق 18 فصل دوم: بررسی رنگ و نور در نگارگری اسلامی ایران 20 2-1 ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,600 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 32,376 تومان
 • معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران....

  معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران....

    فهرست مطالب عنوان شماره‌ی صفحه مقدمه...1  فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- بیان مسئله...5 1-2- سؤال پژوهش..6 1-3- اهداف پژوهش..6 1-4- روش و فنون اجرایی پژوهش...7 1-5- پیشینه و ادبیات نظری پژوهش..7 1-6- معرفی جامعه آماری و نمونه‌ها..16 1-7- محدودیت‌های پژوهش ..17  فصل دوم: تاریخچه، تعاریف، مبانی نظری 2-1- تاریخچه‌ای از ورود اسلام به ایران تا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,300 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,782 تومان
 • مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران..

  مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران..

        پژوهش پیش رو از طریق اطلاعات بدست آمده از روش کتابخانه ای ، به تایپوگرافی ایرانی در زمینه طرح جلدهای سیاسی اجتماعی می پردازد و جنبه های تاثیرگذار بر قوت گرفتن آن را مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن به تاثیر متقابل سیاست و گرافیک در جلد کتاب های دوره پس از جنگ تحمیلی می پردازد و در پی آن است سبکی را که تایپوگرافی ایرانی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,700 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,338 تومان
 • مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی....

  مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی....

  چکیده جامعه شناسی ذوق زیبایی شناسی معاصر بیانگر تکثر معیارها و ارزشگذاری های یک جامعه در مقطع زمانی خاص است. اگر این را بپذیریم که قضاوت های زیبایی شناسی مقبول، صرفاً حاصل نظرگروهی از افراد با جایگاه خاص است، در این صورت جای تعجب ندارد که افراد دیگر جامعه سلیقه ای بکلی متفاوتی داشته باشند. از جمله عناصر تأثیرگذار در نوع سلیقه و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,600 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,264 تومان
 • مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی...

  مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی...

   فهرست مطالب فهرست مطالب ... ه فهرست تصاویر . مقدمه .. 1 فصل اول: کلیات پژوهش ... 3 1-1- بیان مسئله ... 4 2-1- روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه­گیری .. 4 3-1- ابزار تحقیق .... 5 4-1- اهداف تحقیق ............................................................................................................................................................................... 5 5-1- سؤالات تحقیق ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,300 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,225 تومان
 • مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی...

  مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی...

  فهرست مطالب عنوان ....صفحه فصل اول- کلیات طرح مقدمه.. 1 1-1- بیان مسئله.. 3 1-2 هدف‌هاي تحقیق.. 4 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.. 5 1-4 سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق.. 5 1-5 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 8 1-6 روش تحقیق.. 8 1-6-1 تحقيق تاريخي.. 8 1-6-2 تحقيق توصيفي.. 9 1-6-3 تحقيق تطبیقی.. 9 1-7 قلمرو تحقیق.. 9 فصل دوم- مطالعات نظری 2-1 ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,600 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 32,376 تومان
 • مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری...

  مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری...

  فهرست مطالب عنوان صفحه  مقدمه...1 ****** فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- بیان واهمیت مساله..4 1-2- هدف پژوهش..5 1-3- پرسش های پژوهش..5 1-4- روش پژوهش..5 1-5- پیشینه تحقیق..6 ****** فصل دوم: مروری برپیشینه تاریخی، فرهنگی و هنردوره تیموری 2- 1- زمینه های تاریخی، سیاسی و فرهنگی دوره تیموری................................................................11 2- 2- دوره تیموری: دوران طلایی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,600 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 31,524 تومان
 • مطالعه ترجمه فرهنگي در تئاتر دوران پهلوي(1330-1300) با نگاهي به آثارفكري و حالتي..

  مطالعه ترجمه فرهنگي در تئاتر دوران پهلوي(1330-1300) با نگاهي به آثارفكري و حالتي..

   چکیده این پژوهش به مطالعه چگونگی ترجمه‌فرهنگی در دوران پهلوی اول و دوم (1330-1300 ه.ش.) می‌پردازد. ابتدا با رجوع به تاریخ اجتماعی و متون نمایشی، سپهر فرهنگی هر دوره شناسایی شده و ارتباط آن با متون نمایشی مورد بررسی قرار گرفت.سپس میزان حضور دیگری فرهنگی و نافرهنگ با توجه به تمایل فرهنگ مرکزی و حاشیه‌ای مطالعه شد و نسبت وابستگی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,600 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 31,524 تومان
 • مدلسازی ارتباط پارامترهای تنظیمی روی خواص مکانیکی و دینامیکی فرش اکریلیک ،پلی پروپیلن و پلی استر و مقایسه آنها ........

  مدلسازی ارتباط پارامترهای تنظیمی روی خواص مکانیکی و دینامیکی فرش اکریلیک ،پلی پروپیلن و پلی استر و مقایسه آنها ........

  چکیده شناخت خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فرش برای تولید محصولی با کیفیت و حفظ ظاهر مناسب از ضروریات میباشد . در این تحقیق تلاش شده است تا مدلی برای تعیین ارتباط میان پارامترهای مختلف این خصوصیات ارائه گردد، از این رو برای اندازه گیری این خصوصیات از سه نوع الیاف اکریلیک ، پلی پروپیلن و پلی استر استفاده شده و 81 نمونه فرش با پارامترهای ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,600 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 32,376 تومان
 • گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون...

  گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون...

   فهرست مطالب   چکیده  این رساله با رویکرد شناخت و بررسی ابعاد گرافیک تلویزیونی و شاخصه های اثر گذاری آن بر روی مخاطب ، چگونگی استفاده از عناصر تجسمی در چهارچوب گرافیک برای تولید برنامه های تلویزیونی می پردازد. هدف از پژوهش مذکور دستیابی به روش های کاربردی و تاثیرگذار برای طراحان گرافیک در جهت نیل به هدف خود که همانا خلق ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,700 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 30,858 تومان
 • کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی..

  کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی..

  فهرست عنوان صفحه  فصل اول معرفی پایان نامه...1 1- 1 مقدمه .. 2 1- 2 هدف تحقیق... 3 1-3 بیان مسئله و موضوع تحقیق...3 1- 4 اهمیت مساله تحقیق(ضرورت تحقیق).. 4 1- 5 انگیزه محقق در انتخاب موضوع..5 1- 6 قلمرو تحقیق و مشخص کردن واحد تجزیه و تحلیل5 1- 7 تعیین سوال پژوهش..6 فصل دوم سوابق تحقیق............................ 7 2- 1 نشانه شناسی .............................. 8 2- 1 -1 تاریخچه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,200 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 31,228 تومان
 • کاربرد "فاصله گذاری" به مثابه یک تکنیک تئاتری در سینمای دهه ی هفتاد به بعد...

  کاربرد "فاصله گذاری" به مثابه یک تکنیک تئاتری در سینمای دهه ی هفتاد به بعد...

  چکیده تکنیک "فاصله گذاری" اساساً یک قرارداد تئاتری است که در تئاتر یونان باستان از طریق همسرایان مورد استفاده قرار می گرفته و پس از آن در اوایل قرن بیستم توسط "برتولت برشت" که وام هایی نیز از نمایش های مشرق زمین گرفته بود، بنابر ضرورت ها و شرایط اجتماعیــسیاسی آن دوران آلمان، مورد بازنگری و کاربردی خلاقانه قرار گرفت که منجر به شکل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,600 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 31,950 تومان
 • فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون)...

  فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون)...

  فهرست مطالب عنوان شماره صفحه فصل اول : کلیات تحقیق 1-1- بیان مسئله .. 2 1-2- هدف های تحقیق... 3 1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ... 3 1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق ...4 1-5- روش تحقیق .. 4 1-6- محدودیت ها و مشکلات تحقیق ...................................................................................... 5 1-7- پیشینه تحقیق ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,100 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,634 تومان
 • فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک...

  فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک...

  چکیده: قطعه حاضر با نام" فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک" در فرم موومان اول کنسرتو (فرم سونات) نوشته شده و قسمت‌های مختلف موومان اول یک کنسرتو ویولن از جمله مقدمه، اکسپوزیسیون، دولوپمان، کادنتسا، رپریز و کدا را در بر دارد. با وجود اینکه این قطعه در فرم سونات نوشته شده است(که به نوعی پایبندی به سنت را داراست) از مصالح قرن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,700 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 30,441 تومان
 • مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش)...

  مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان (گردونه نقش)...

   چکیده در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات آن به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی و با حضور در محل مورد نظر مشاهده و گردآوری شده است، که در صدد شناخت، گسترش و تطبیق و تحلیل نقوش دو بنای مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد. در معماری نقشمایه های گوناگونی براساس مضامین مختلفی برای تزیین به ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,500 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,190 تومان
 • امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران...

  امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران...

  فهرست مطالب   1-1-مقدمه :17 1-2- بیان مساله تحقیق :17 1-3- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :18 1-4- هدفهاي تحقیق :18 1-5- سوالات و فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :19 1-8- روش تحقیق ( تاریخی ، توصیفی،و غیره)20 1-9- روش پژو هش یا روش گرد آوری اطلاعات ( کتابخانه ای ،مصاحبه ، پرسش نامه ،....):20 1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:21 2-1- ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,300 تومان تخفیف : 23% مبلغ قابل پرداخت : 33,341 تومان
 • طراحی استند یادگاربان در محوطه ی تئاتر شهر تهران...

  طراحی استند یادگاربان در محوطه ی تئاتر شهر تهران...

   چکیده امروزه وندالیسم در تمامی جوامع مشاهده می­شود. یکی از مصادیق وندالیسم، یادگارنویسی بر روی بناهای تاریخی و فرهنگی است. هدفاز این تحقیق، طراحی مبلمان شهری به منظور جلوگیری از یادگارنویسی بر دیوار تئاتر شهر تهران به عنوان یک بنای فرهنگی بوده است. به عبارت دیگر، هدف، طراحی استند یادگاربانی­ بود که افراد را به نوشتن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,700 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,972 تومان